EDUKACJANA PŁYWALNI KAPRY

Bardzo ważna rolę w życiu naszej  pływalni pełni  działalność  dydaktyczna związana z nauką pływania  ratownictwem wodnym, nurkowaniem, edukacją specjalistów w dziedzinie nauki pływania (zajęcia dydaktyczne ze studentami, praktyki pedagogiczne, kursy itp.) 

Kadrę pedagogiczną stanowią w większości absolwenci AWF i WSKFiT  posiadający  uprawnienia trenerskie lub instruktorskie z pływania  oraz wieloletni staż  pracy . Nadzorem  pedagogicznym i dydaktycznym  oraz  organizacją zajęć zajmuje się bezpośrednio dyrektor pływalni.

Naszą działalność edukacyjna prowadzimy w następującym zakresie:

 • Indywidualna i grupowa nauka i doskonalenie pływania w 6 szkółkach pływackich z których korzysta około 400 osób tygodniowo
 • Zajęcia dydaktyczne ze studentami WSKFiT oraz kursy instruktorskie  , nurkowe i ratownictwa wodnego i praktyki pedagogiczne
 • Nauki pływania dla szkół podstawowych  w ramach programu  dla kl III  szkół pruszkowskich finansowany przez Urząd Miejski  , programu Ministerstwa Sportu „ Umiem pływać” dla szkół z powiatu pruszkowskiego oraz z  grupami  z Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego , które same opłacają lekcje pływania. Tygodniowo z naszych usług korzysta około 2500 dzieci i młodzieży z 35 szkół pruszkowskich (94 godz.) i powiatu pruszkowskiego (40 godz.) 
 • Treningi pływackie w sekcji UKS KAPRY
 • Edukacja uczestników kąpieli na pływalni i kąpielisku na temat bezpieczeństwa sanitarnego i kąpieli oraz zasad zachowania się w saunie.

WYKAZ SZKÓŁEK I INSTRUKTORÓWUPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

Lp.SZKÓŁKATERMINY
1.ROKKEL
Trener mgr Robert Kwiatkowski Tel.604 498 902
b.rekreacyjny – poniedziałek, środa, piątek 17.00 – 18.00
b.sportowy – poniedziałek, środa, piątek 18.00 –19.00 19.00 - 20.00
2.Active Sport
instruktor mgr Marta Kryszczuk tel. 506 192 444
b.rekreacyjny
środa 18.00 – 19.00 niedziela 10.00 – 14.00
3.ULISSES
trener mgr Przemysław Pruszkowski tel. 600 226 806
b.rekreacyjny
wtorki 17.00 – 18.00 19.00 – 20.00 czwartki 17.00 – 19.00 b.sportowy
wtorki 18.00 – 19.00, 20.00 – 21.00
4.SPORT SWIM
trener mgr Iwona Borkowska 505 018 589
b.rekreacyjny
poniedziałek , środa , piątek 18.00 – 19.00, 19.00 – 20.00
5.MK Sport Team
instruktor mgr Mariusz Kiełbus
b.sportowy
wtorki, piątki 17.00 – 18.00
6.S-Line
instruktor mgr Katarzyna Kuciej 502 539 861
b.rekreacyjny – niedziela 17.00 – 19.00
b.sportowy – niedziela 17.00 – 20.00
7.SC ŚLIWIŃSCY
instruktor mgr Marek Śliwiński 604 514 291
b.rekreacyjny
soboty 8.00 – 11.00
8.Akademia Zdrowia
instruktor mgr Wojciech Kaźmierczak 609 101 313
b.rekreacyjny
wtorek 18.00 – 19.00 sobota 10.00 – 13.00 b.sportowy
czwartek 17.00 – 20.00 sobota 13.00 – 17.00
9.ORKA
instruktor Paweł Samorek 698 227 436
b.rekreacyjny
wtorek, czwartek 17.00 – 18.00
10.Szkoła pływania i treningu Marcin Grzejda
Trener mgr Marcin Grzejda 793-048-766, grzybas@op.pl
b.rekreacyjny
poniedziałek/czwartek: 18.00-19.30
wtorek: 17.00-20.00
b.sportowy
poniedziałek/czwartek: 20.00-21.00
wtorek: 20.00-21.00
sobota: 10.30-13.45
11.Akademia Techniki Pływania
Trener mgr Rafał Grochocki tel. 511-043-821
b. rekreacyjny:
sobota godzina: 13.00-16.00
grupy nauka pływania
b. sportowy:
sobota: 16.00-17.00
grupa doskonalenie pływania

LISTA TRENERÓW I INSTRUKTORÓWPROWADZĄCYCH INDYWIDUALNE LEKCJE PŁYWANIA

 • FALA – instruktor mgr Agnieszka Zielińska – tel. 503 957 935
 • NEMO – instruktor Rafał Wiśniewski – tel. 512 133 903
 • WODNIK – instruktor Michał Baksalerski – tel. 507 172 749
 • LOGO SC – instruktor mgr Patrycja Najmark – tel. 600 017 047
 • FIT-FORTUNATA – instruktor pływania, instruktor koszykówki, ratownik wodny MSW mgr Agnieszka Zatorska tel. 731 329 517 
 • Trener pływania, triathlon, ląd mgr Marcin Grzejda – Szkoła Pływania i Treningu – tel. 793 048 766, grzybas@op.pl
 • Trener pływania mgr Rafał Grochocki  – Akademia Techniki Pływania – tel. 511 043 821 rgrochocki1@wp.pl
 • Instruktor pływania i Judo mgr Ariel Wawer – tel. 510 563 121
 • Instruktor mgr Jarosław Waszczuk – tel. 606 716 628
 • Trener mgr Waldemar Cichawa – tel. 504 166 073
 • Instruktor pływania, instruktor hydrobik, trener piłki siatkowej mgr Aneta Wikłacz – tel. 572 537 181
 • Instruktor mgr Monika Jastrzębska – tel. 503 931 960
 • Trener pływania i tenisa dr Jerzy Zieliński – tel. 501 867 067

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że

w dniach 12.08, 13.08, 15.08.2019

zajęcia AQUA AEROBIC

ZOSTAŁY ODWOŁANE

Serdecznie pozdrawiamy
Pływalnia KAPRY