REGULAMIN PŁYWALNI KAPRY

REGULAMIN

obowiązujący dla osób i grup zorganizowanych, korzystających z obiektu:

MIEJSKIEJ KRYTEJ PŁYWALNI KAPRY w Pruszkowie

 

1. Pływalnia jest obiektem Urzędu Miasta w Pruszkowie.

2. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach : pn.-pt. 6.30 – 22.00, sb., nd. i święta 7.00 – 22.00 Czas otwarcia może być zmieniony z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, pora roku, awaria lub zagrożenie), klienci będą o tym informowani.

3. Jednorazowo na terenie obiektu może przebywać nie więcej niż 200 osób.

4. Wstęp na teren obiektu mają prawo indywidualni posiadacze ważnego biletu wstępu lub karnetu.

5. Wykupienie karnetu jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska), wykorzystywanych w celu wskazania posiadacza karnetu oraz rejestracji wejścia na basen.

6. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska do szafki basenowej, będzie pobierana opłata w wys. 60 zł.

7. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i w szafkach basenowych. Zaleca się pozostawienie rzeczy wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy w specjalnych kopertach depozytowych – do kupienia w kasach pływalni.

8. Grupy zorganizowane (szkoły, szkółki pływackie i firmy) korzystają z obiektu według ustalonego harmonogramu.

9. Zajęcia na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności instruktorów pływania i ratowników.

10. Grupy zorganizowane mogą prowadzić wyłącznie trenerzy, instruktorzy lub nauczyciele pływania – absolwenci AWF lub innych równorzędnych uczelni sportowych.

11. Grupa zorganizowana nie może przekraczać 15 osób na jednego instruktora.

12. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

13. Wszyscy korzystający z pływalni muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom ratowników.

14. W razie niebezpieczeństwa ratownik kąpiącym się może nakazać natychmiastowe wyjście z wody.

15. W przypadku zagrożenia- SYGNAŁ ALARMOWY – syrena i migające światła ostrzegawcze – nakazuje wszystkim uczestnikom natychmiastowe opuszczenie basenów i innych miejsc rekreacyjnych oraz zbiórkę w miejscach do tego wyznaczonych – ALARMOWE MIEJSCE ZBIÓRKI.

16. Za bezpieczeństwo pływających odpowiadają ratownicy, opiekunowie grup i prowadzący zajęcia.

17. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawienia tam okrycia wierzchniego oraz zmiany obuwia na klapki basenowe.

18. Przed wejściem na basen wszyscy kąpią się pod prysznicem z użyciem środków myjących.

19. Osoby suche wchodzące na płytę basenową będą zawracane pod prysznic.

20. Wszystkich uczestników obowiązują wyłącznie stroje kąpielowe i czepki pływackie.

21. Wychodząc na płytę basenu należy obmyć stopy pod specjalnie przeznaczonym do tego celu natryskiem.

22. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.

23. Dzieci do lat 3 mogą kąpać się wyłącznie w specjalnych pampersach.

24. Po wyjściu z basenu każdemu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek.

25. Z obiektu nie wolno korzystać osobom:

 • nietrzeźwym lub odurzonym narkotykami,
 • chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, gruźlica, bronchit itp.)
 • uczulonym na środki odkażające wodę
 • z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje itp.)
 • z chorobami układów wydalania
 • chorym zakaźnie.

26. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających.

27. Na terenie obiektu kategorycznie zabrania się:

 • pozostawiania małych dzieci bez opieki
 • biegania po płycie basenu
 • skoków do wody z innych miejsc niż wyznaczone
 • używania sprzętu z elementami szklanymi , szczególnie kosmetyków w opakowaniach szklanych
 • pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych
 • posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarki, bransoletki i inna biżuteria lub dewocjonalia)
 • skoków do wody bez nadzoru instruktora
 • utrudniania pływania innym korzystającym z pływalni
 • pływania w poprzek basenu, lewą stroną toru i na torze zajętym dla grupy
 • konsumpcji w szatniach i na płycie basenowej
 • wnoszenia alkoholu
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
 • przyprowadzania zwierząt.

28. Naruszający porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwani z obiektu

29. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.

30. Za wszystkie szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.