Legenda :  
Poniższe próbki spełniają wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2016)
Poniższe próbki lekko przekraczają wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2016)
Poniższe próbki znacznie przekraczają wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2016)

 

Nazwa i data sprawozdania Data Wynik
Wyniki badań 365/03/2018 z dn. 5.04.2018 r. 5.04.2018 r
Wyniki badań 285/01/2018 z dn. 16.01.2018 r. 16.01.2018 r.
Wyniki badań 3056/08/2017 z dn. 8.09.2017 r. 8.09.2017 r.
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na Pływalni Kapry 2.06.2017 r.
Sprawozdanie z badań 1248/07/2017 12.07.2017 r.
Sprawozdanie z badań 43/06/2017 09.06.2017 r.
Sprawozdanie z badań 3918/04/2017 12.05.2017 r.
Sprawozdanie z badań 1008/03/2017 10.03.2017 r.
Sprawozdanie z badań 663/02/2017 24.02.2017 r.
Sprawozdanie z badań 168/02/2017 10.02.2017 r.
Sprawozdanie z badań 2360/01/2017 27.01.2017 r.
Sprawozdanie z badań 3463/11/2016 08.12.2016 r.
Sprawozdanie z badań 4293/10/2016 15.11.2016 r.

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 dotyczącego wymagań wody na pływalniach i sposobu jej kontroli informuję w jaki sposób realizujemy   powyższe rozporządzenie:

  1. Szczegółowy harmonogram badań i wyniki analiz laboratoryjnych umieszczamy na naszej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej , zgodnie z rozporządzeniem wyniki w ciągu 24 godz. przesyłamy do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  2. Dyspozytorzy techniczni codziennie w godz. 9.00 , 12.00 , 16.00 i 19.00 dokonują na poszczególnych basenach następujących pomiarów fizykochemicznych wody:

poziom chloru wolnego, chloru związanego, REDOX, pH i temperatury.

  1. Dwa razy w miesiącu woda basenowa jest pobierana do badań przez laboratorium zewnętrzne mające akredytacje Ministerstwa Zdrowia , które wykonuje analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne . Wyniki są przesyłane do pływalni i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej .
  2. Niezależnie od powyższych kontroli woda badana jest również przez Powiatową Inspekcję Sanitarną
  3. Wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne oraz ostatnie wyniki badań umieszczamy  na tablicy informacyjnej
  4. Nadzór nad jakością wody sprawują dyspozytorzy techniczni  jest przez całą dobę a uzdatnianie wody realizowane  jest automatycznie przez system szaf sterujących , dozowników oraz wizualizację komputerową.

Jakość wody na naszej pływalni jest zgodna z normami  dzięki prawidłowemu nadzorowi specjalistycznemu oraz nowoczesnym urządzeniom (własny generator do produkcji chloru), systemem  dozowania oraz  wspomagającymi  preparatami  zwalczającymi  bakterie, algi, glony i grzyby.