Wakacyjne Kursy Pływania 2019

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIATERMINY:I TURNUS - 24.06. - 5.07.II TURNUS - 8.07. - 19.07.III TURNUS - 22.07. - 2.08.        IV TURNUS - 5.08. - 16.08.V TURNUS - 19.08. - 30.08.Zajęcia będą prowadzone codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.( 10 godzin dydaktycznych )KURS BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:16.00 – NAUKA [...]

Otwarcie sezonu kajakowego

Szanowni Państwo informujemy, iż wypożyczalnia kajaków w Parku Potulickich rusza codziennie od dnia 19 czerwca 2020r. zgodnie z harmonogramem.Szczegółowo informacje można uzyskać na stronie miasta Pruszków pod poniższym linkiem:https://www.pruszkow.pl/mieszkancy/aktualnosci-mieszkaniec/ruszaja-kajaki-w-parku-potulickich/ Wypożyczania kajaków:19.06.2020- 31.08.2020 r.Poniedziałek – piątek10:00-14:00 – grupy zorganizowane14:00-18:00 – dla mieszkańców z Pruszkowska Karta MieszkańcaSobota-niedziela10:00-18:00 – dla wszystkich chętnychWłasnością wypożyczalni jest Urząd Miejski w Pruszkowie, a [...]

Zima w mieście 2019

„Zima w mieście 2019” OFERTA PŁYWALNI KAPRY   CENY BILETÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  W OKRESIE FERII ZIMOWYCH: BILET INDYWIDUALNY : 4 ZŁ./GODZ. BILET GRUPOWY* : 3 ZŁ OD OSOBY/GODZ. BILET RODZINNY WAŻNY CODZIENNIE PRZEZ OKRES FERII * grupa zorganizowana – zgłoszona w administracji z potwierdzonym terminem   10-CIO GODZINNY KURS NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA […]

Przerwa Technologiczna 2018/2019

Szanowni Państwo,Uprzejmie informuję , że w okresie od 20 grudnia do 6 stycznia w związku z przerwą technologiczną nasza pływalnia będzie nieczynna. Przerwa technologiczna jest to coroczny obowiązkowy etap konserwacji i remontów na pływalniach , który trwa od dwóch tygodni do miesiąca niemożliwy do przeprowadzenia w normalnym trybie pracy obiektu basenowego. Powyższy termin został wybrany [...]

Mikołajkowe Zawody Pływackie 2018

MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWAPana Pawła Makucha SOBOTA 8 GRUDNIA 2018 GODZ. 16:00 – 18:30ProgramRegulaminFormularz ZgłoszeniowyPROGRAM16.00  OTWARCIE ZAWODÓWBASEN REKREACYJNY                                           16.15        12,5 m  stylem dowolnym - rocznik 2013  i młodsi16.25        25m stylem dowolnym - rocznik 201216.35        tor przeszkód - rocznik 2012-201316.50        konkurencje sprawnościowe - rocznik 2012-201317.10       wręczenie nagródBASEN SPORTOWY17.20       25m stylem dowolnym - [...]

Przetarg na utrzymanie czystości – 2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiInformacja z otwarcia ofertPliki do pobrania PN-1-2018-SIWZPOBIERZPN-1-2018-umowaPOBIERZPN-1-2018-zalacznik-1-ofertaPOBIERZPN-1-2018-zalacznik-2POBIERZPN-1-2018-zalacznik-3POBIERZPN-1-2018-zalacznik-APOBIERZPN-1-2018-zalacznik-BPOBIERZPN-1-2018-zalacznik-CPOBIERZ

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).