Muzeum na kółkach…

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński serdecznie zaprasza Państwa do obejrzenia objazdowej wystawy. Mobilne Muzeum Multimedialne będzie dostępne przy ul. Bohaterów Warszawy 4 (Centrum Kultury i Sportu) w dniach 23 października w godzinach 12.00 – 18.00 i 24 października 2018 roku w godzinach 10.00 – 16.00.Wystawę można oglądać indywidualnie i w zorganizowanych grupach bez uprzedniego zgłaszania. Zwiedzanie [...]

Triathlon Team Training

Hello Triathloniści,Zapraszamy Was na treningi pływackie pod okiem trenerów Marcina Grzejdy i Rafała Grochockiego.Terminy zajęć na plakacie są tylko jedną z propozycji które dla Was przygotowujemy. Z myślą o Was chcemy również przygotować treningi grupowe w godzinach wieczornych 20.00:21.30.Zapisy już trwają robimy listy zainteresowanych osób. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to połowa września.Więcej szczegółowych informacji otrzymacie [...]

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka 2018

Program ZawodówBasen rekreacyjnyzawody dla najmłodszychGodz. 14.30 - 15.4525m stylem dowolnym - rocznik 2011, 2012, 2013 i młodsiKonkurencje zabawowe - rocznik 2011, 2012, 2013 i młodsiBasen sportowyStart - godz. 16.00 - 17.001. 25m stylem dowolnymRocznik 2009 - 2010 Rocznik 2007 - 2008Rocznik 2006 - 2005Rocznik 2004 - 2003Rocznik 2002 i starsi2. Tor przeszkód - kategoria wiekowa [...]

Wakacyjne Kursy Pływania 2018

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIATERMINY:Turnus I    2 – 13 lipca Turnus II   16 – 27 lipca - została utworzona dodatkowa grupa na naukę pływania dla dzieci, na godz. 15.00Turnus III   30 lipca – 10 sierpniaTurnus IV   13- 27 sierpniaZajęcia będą prowadzone  codziennie z wyjątkiem sobót , niedziel i świąt. ( 10 godzin [...]

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).