Informator 2018

Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie informacji dotyczących cen biletów,  ulg dotyczących biletów obowiązujących na naszej pływalni oraz danych kontaktowych do osób i firm współpracujących z naszą Pływalnią KAPRY

INFORMATOR 2018

Miejska Kryta Pływalnia KAPRY 05-800 Pruszków  ul. Andrzeja 3
czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 6.30 – 22.00
oraz soboty, niedziele i święta 7.00 – 22.00
tel. 22/759-52-56, 22/759-52-57

e-mail:  administracja@plywalniakapry.pl           strona internetowa: www.plywalniakapry.pl

BILETY

1.Poniedziałki – piątki  w godz. 6.30 – 16.00

NORMALNY – 14 zł/ godz.   (każda następna minuta – 0,24 zł)

ULGOWY      –  9 zł /godz.  (każda następna minuta  –  0,15 zł)

 

2. Poniedziałki – piątki  w godz.   16.00– 22.00  oraz w soboty, niedziele i święta w godz.7.00 – 22.00

NORMALNY – 16  zł /godz.      (każda następna minuta – 0,27 zł)

ULGOWY      –  11  zł / godz.     (każda następna minuta – 0,18 zł)

 

BILET RODZINNY (rodzice + dzieci) ważny w soboty, niedziele i święta – 24 zł/godz.  (każda następna minuta 0,40 zł)

SPECJALNY BILET ULGOWY dla emerytów i rencistów- 4 zł/godz. (każda następna minuta 0,07)
ważny od poniedziałku do piątku w godz.13.00 –16.00

 

Osoby posiadające  PRUSZKOWSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY (za okazaniem karty + dokumentu tożsamości)
50% od biletów: NORMALNY, ULGOWY i WAKACYJNY – wg cennika obowiązującego na Pływalni

 

Osoby posiadające  PRUSZKOWSKĄ KARTĘ MIESZKAŃCA (za okazaniem karty + dokumentu tożsamości)

1.Poniedziałki – piątki  w godz. 630 – 1600

NORMALNY – 12 zł/ godz.   (każda następna minuta – 0,20 zł)

ULGOWY  –  8 zł /godz.  (każda następna minuta  –  0,14 zł)

2. Poniedziałki – piątki  w godz.   1600 – 2200  oraz w soboty, niedziele i święta w godz.700 – 2200

NORMALNY – 14  zł /godz.      (każda następna minuta – 0,24 zł)

ULGOWY      –  10  zł / godz.     (każda następna minuta – 0,17 zł)

BILET RODZINNY (rodzice + dzieci) ważny w soboty, niedziele i święta – 22 zł/godz.  (każda następna minuta 0,37 zł)

UWAGA osobom posiadającym wyżej wymienione karty przysługuje jedna wybrana zniżka. Rabaty nie łączą się.

W szczególnych przypadkach należność za wykupiony bilet zwracamy do 10 min. od wykupienia w kasie.

 

KARNETY WARTOŚCIOWE  /ważne 12 miesięcy /

50 zł    – rabat     5 zł               – do zapłaty 45 zł

100 zł  – rabat    12 zł             – do zapłaty 88 zł

200 zł  – rabat    25 zł             – do zapłaty 175 zł

350 zł  – rabat    50 zł             – do zapłaty 300 zł

500 zł  – rabat    75 zł             – do zapłaty 425 zł

Sauna w cenie biletu.

UPRAWNIENI DO BILETÓW ULGOWYCH:

  • dzieci  od  lat 4-ch i młodzież ucząca się do 25 go roku życia (na prośbę kasjera należy przedstawić legitymację szkolną lub studencką),
  • emeryci i renciści,
  • dzieci do lat 4-ch oraz inwalidzi /z orzeczeniem niepełnosprawności/ nie płacą za bilet przez pierwszą godzinę pobytu, później  dopłacają zgodnie z cennikiem wg stawki biletu ulgowego.
    Opiekunem osoby niepełnosprawnej /w przypadku takiego orzeczenia /może być tylko osoba pełnoletnia.

NAUKA PŁYWANIA:  bilet + opłata u instruktora  (koszt nauki ustala instruktor posiadający certyfikat uprawniający do pracy na Pływalni KAPRY).

AQUA – AEROBICS – poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 21.00 – 21.45

Koszt: bilet wstępu na basen + 5 zł (na powyższe zajęcia zostaje zarezerwowany basen rekreacyjny)

FITNESS CENTRUM AMANITA –   sala klubowa II piętro
Zapisy i informacja: Adrianna Łaskarzewska tel. 512 022 534

JOGA – sala klubowa (II piętro) – tel. 608-530-988

CENTRUM NURKOWE  tel. 501 564 618

UKS  KAPRY ARMEXIM  PRUSZKÓW –  tel. 505 018 589

WOPR Pruszków – tel. 693 853 111

Jazda na kucykach, nauka jazdy konnej   tel.  602 304 102

Pływalnię udostępniamy  na  imprezy organizowane wspólnie z barkiem MEWA CAFE
– tel. 22 759-52-57 wew. 108 dla grup zorganizowanych np.: urodziny w wodzie dla dzieci

Plac zabaw i boiska do siatkówki plażowej – udostępniamy codziennie do 21.00  (wypożyczamy taśmy i piłki)

About the Author

By konradmz / Administrator, bbp_keymaster on Sty 05, 2017

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).