Grafik szkółkorzystających z pływalni KAPRY

 PoniedziałekWtorekŚrodaNiedziela
15.00 - 16.00ee122256
1222154
2413154
16.00 - 17.002232264
1112264
1001044
17.00 - 18.002101346
0222346
4444446
18.00 - 19.004343365
2232365
3233365
19.00 - 20.006466466

    GRAFIK SZKÓŁ   ROK SZKOLNY 2016/2017  
GODZINYPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
8.00 - 9.00SP 1 - 3aSP 8 - 2aGIM 4SP 2 - 3hGIM 4Nowa WieśSP 6 - kl. 4SP 6 - kl. 6
SP 6 - kl. 6SP 6 - kl. 5SP 1 - 3SP 6 - kl. 6GIM 4GIM 3
9.00 - 10.00ZSO i SSP 2 - 2kSP 8 -2gSP 2 -3gSP 8 - 2bSP 8 - 2eSP 9 - 3UKS kl. sportSP 2 - 2
GIM 4UKS kl. sportUKS kl. sportUKS kl. sportVancouver school
10.00 - 11.00SP 2 - 2aSP 1 - 3SP 2 - 3cPiastów 1SP 9 - 3
SP 6 - 3cSP 8 - 2hSP 6 - kl. 5SP 2 - 2SP Komorów
SP 6 - kl. 4
11.00 - 12.00GIM 4SP 2 - 3aSP 2 - 3ePiastów 1Piastów 4SP 9 - 3SP Komorów
Piastów 2Piastów 4Da VinciPiastów 2
12.00 - 13.00Piastów 2SP 9 - 3SP 2 - 3dSP 2 - 3fPiastów 1SP 10 - 3cGIM 1Piastów 2GIM 1
GIM 4Piastów 4GIM 1Da VinciGIM 1Piastów 4
13.00 - 14.00UKS kl. sportGIM 1SP 1 - 3SP 6 - kl. 4GIM 3GIM 3SP 6 - kl. 5
MOK PiastówSOKRATESSP 6 - 3aGIM 3SP 2 - 3iPiastów 1SP 6 - 3dSP 6 - 3gGIM 3
GIM 3Da Vinci
14.00 - 15.00SP 10 - 3aSP 9 - 3SP 8 - 3eSP 2 - 3bGIM 1SP 8 - 3aSP Młochów
ZSO i SZSO i SUKS kl. sportSP 10 - 3b
ZSO i S
Gimnazjum Nr 4 codziennie 6.30 - 8.00 i 15.30 - 17.00

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).