Zapraszamy do kontaktu

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych znajdują się w Polityce Prywatności

  • Poniedziałek06:30 - 22:00
  • Wtorek06:30 - 22:00
  • Środa06:30 - 22:00
  • Czwartek06:30 - 22:00
  • Piątek06:30 - 22:00
  • Sobota06:30 - 22:00
  • Niedziela07:00 - 22:00

  Miejska Kryta Pływalnia KAPRY

  ul. Andrzeja 3
  05-800 Pruszków

  Fax: +48 (22) 759-52-57

  Tel.: +48 (22) 759-52-56

  Sekretariat - wew. 101

  Kasa / Informacja - wew. 105

  Pizzeria MEWA - wew. 108

  Księgowość - wew. 109

  Manager sportu – wew. 110

  Dział Techniczny - wew. 112

  NIP: 5342275872

  REGON: 015871536

  kapry-logo-maps

  Polityka prywatności

  Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

  W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
  adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

  adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

  Skąd mamy Pani/Pana dane?

  Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
  realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
  o charakterze użyteczności publicznej.

  Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

  Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
  w organizowanych przez nas wydarzeniach.

  Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

  Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

  – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

  – Prawo do sprostowania danych

  – Prawo do ograniczenia przetwarzania

  – Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

  Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

  W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

  Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).