Poniedziałki – piątki
w godz. 6.30 – 16.00
   
NORMALNY14 zł./godz.każda następna minuta - 0,24 zł.
ULGOWY9 zł./godz.każda następna minuta - 0,15 zł.

BILET RODZINNY

Bilet Rodzinny (rodzice + dzieci)

Obowiązuje w soboty, niedziele i święta w godz. 7.00 – 22.00

Do 4 osób – Cena: 28 zł./godz (każda następna minuta 0,47 zł.)

Od 5 osób – Cena: 34 zł./godz (każda następna minuta 0,57 zł.)

PRUSZKOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Posiadacze PRUSZKOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY :

(za okazaniem karty + dokumentu tożsamości)

50% od biletów: NORMALNY, ULGOWY i WAKACYJNY

– wg cennika obowiązującego na Pływalni

PRUSZKOWSKA KARTA MIESZKAŃCA

(za okazaniem karty + dokument tożsamości)

Poniedziałki – piątki
w godz. 6.30 – 16.00
   
NORMALNY12 zł./godz.każda następna minuta - 0,20 zł.
ULGOWY8 zł./godz.każda następna minuta - 0,14 zł.

Poniedziałki – piątki w godz. 16.00 – 22 .00
oraz w soboty , niedziele i święta w godz. 7.00 – 22.00
   
NORMALNY14 zł./godz.każda następna minuta - 0,24 zł.
ULGOWY10 zł./godz.każda następna minuta - 0,17 zł.

BILET RODZINNY (rodzice+dzieci) ważny w sobotę, niedzielę i świętaDo 4 osób – 22zł./godz. (każda następna minuta 0,47zł.)

Od 5 osób – 27zł./godz. (każda następna minuta 0,45zł.)

Aby skorzystać z biletu rodzinnego z Pruszkowską Karta Mieszkańca każda osoba z rodziny zobowiązana jest do okazania karty.

UWAGA:

Osobom posiadającym wyżej wymienione karty, przysługuje jedna wybrana zniżka – RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ

Poniedziałki – piątki w godz. 16.00 – 22 .00
oraz w soboty , niedziele i święta w godz. 7.00 – 22.00
   
NORMALNY18 zł./godz.każda następna minuta - 0,30 zł.
ULGOWY12 zł./godz.każda następna minuta - 0,20 zł.

SPECJALNY BILET ULGOWY

SPECJALNY BILET ULGOWY dla emerytów i rencistów

Obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 16.00

Cena: 4 zł./godz. (każda następna minuta 0,07 zł.)

AQUA – AEROBICS

Koszt: bilet wstępu na basen + 5 zł

Zajęcia odbywają się w pon., wt., czw. w godz. 21.00 – 21.45

(na powyższe zajęcia zostaje zarezerwowany basen rekreacyjny)

KARTA NADARZYNIAKA

KARTA NADARZYNIAKA

1. pn-pt do godz. 1600  NORMALNY11 zł/godz. (każda następna minuta – 0,19 zł)                   

ULGOWY 7 zł/godz. (każda następna minuta – 0,12 zł)

2. pn-pt od godz. 1600 oraz soboty, niedziele i święta

NORMALNY 14 zł/godz. (każda następna minuta – 0,24 zł)

ULGOWY 9 zł/godz. (każda następna minuta – 0,15 zł)

(za okazaniem karty + dokumentu tożsamości)

różnicę w cenie biletu dopłaca Gmina

POZOSTAŁE ZNIŻKI

Dzieci do lat 4-ch oraz inwalidzi z orzeczeniem niepełnosprawności

nie płacą za bilet przez pierwszą godzinę pobytu , później dopłacają zgodnie z cennikiem wg stawki biletu ulgowego

Opiekunem osoby niepełnosprawnej (w przypadku takiego orzeczenia) może być tylko osoba pełnoletnia

NAUKA PŁYWANIA

Koszt: bilet wstępu na basen + opłata u instruktora*

*)koszt nauki ustala instruktor posiadający

certyfikat uprawniający do pracy na Pływalni KAPRY

UPRAWNIENI DO BILETÓW ULGOWYCH
  • Dzieci od lat 4-ch i młodzież ucząca się do 25 go roku życia (na prośbę kasjera należy przedstawić legitymację szkolną lub studencką)
  • Emeryci i renciści
  • Dzieci do lat 4-ch oraz inwalidzi /z orzeczeniem niepełnosprawności/ nie płacą za bilet przez pierwszą godzinę pobytu, później  dopłacają zgodnie z cennikiem wg stawki biletu ulgowego. Opiekunem osoby niepełnosprawnej /w przypadku takiego orzeczenia/ może być tylko osoba pełnoletnia.
W szczególnych przypadkach należność za wykupiony bilet zwracamy do 10 min. od wykupienia w kasie.
Sauna w cenie biletu

Karnety wartościowe

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Karnet 50

50zł.

Rabat: 5zł.

Karnet ważny 12 m-cy*

Karnet 100

100zł.

Rabat: 12zł.

Karnet ważny 12 m-cy*

Karnet 200

200zł.

Rabat: 25zł.

Karnet ważny 12 m-cy*

Najczęściej kupowany

Karnet 350


350zł.

Rabat: 50zł.

Karnet ważny 12 m-cy*

Karnet 500


500zł.

Rabat: 75zł.

Karnet ważny 12 m-cy*

Akceptujemy karty

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Z POWODU PRZERWY TECHNICZNEJ,
W DNIU 24.02.2020 r.
W GODZINACH 6.30-12.00

PŁYWALNIA BĘDZIE NIECZYNNA