Polityka Prywatności

Polityka Prywatności strony: https://www.plywalniakapry.pl/

Informujemy, że w przypadku, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dostępną pod adresem https://www.plywalniakapry.pl/ oraz nasze profile w mediach społecznościowych, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Państwu praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY”, z siedzibą przy ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, reprezentowana przez Dyrektora.

Jak mogą Państwo skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

 1. listownie, wysyłając przesyłkę na ww. adres korespondencyjny,

 2. pocztą elektroniczną na adres: administracja@plywalniakapry.pl,

 3. telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 (22) 759 52 56.

Dane Inspektora Ochrony Danych

W naszej spółce powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, stosowanie procedur oraz odpowiadanie na ewentualne pytania związane z przetwarzaniem danych. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Pawłem Maliszewskim, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@perfectinfo.pl.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej i naszych profili w mediach społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Jest to głownie zależne od tego, z jakich funkcjonalności strony Państwo korzystają i w jakie interakcje z nami wchodzą. Poniżej opisujemy poszczególne czynności przetwarzania danych.

 • Wizyta na naszej stronie internetowej

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookie na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, dane o dostawcy usługi dostępu do Internetu czy też dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej.

Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlania strony oraz zapobiegania usterkom, a także przeciwdziałaniu naruszeniom prawa, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez nas plików cookie innych niż techniczne, prawną podstawą do przetwarzania tych danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Pliki te służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych. Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, jednak odmowa podania danych może uniemożliwić lub utrudnić nam dostosowanie działania strony internetowej do Państwa potrzeb.

Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie (inne niż techniczne) następuje poprzez dokonanie wyboru w ramach okienka pojawiającego się po wejściu na stronę internetową. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie w na swoim urządzeniu w ramach ustawień przeglądarki.

 • Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie internetowej

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i wysyłają nam wiadomość lub kontaktują się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i kontakt z Państwem. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystają Państwo z możliwości napisania do nas za pośrednictwem Messengera.

Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i kontakt z Państwem stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 • Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych

Posiadamy fanpage w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook. Jeżeli odwiedzają Państwo ten profil, możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe. Dzieje się  to również w związku np. z zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. konieczność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przetwarzane w ramach Facebooka są również przetwarzane przez Meta Platforms Ireland Limited i spółki powiązane – działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, mogą zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do właściciela ww. mediów    społecznościowych (dane kontaktowe są zawarte w polityce prywatności Facebook) – jeśli zwrócisz się do nas, poinformujemy Cię o tych informacjach, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy wesprzeć Cię w przekazaniu Twojego pytania bezpośrednio do ww. podmiotów.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingu strony internetowej oraz podmiotu, który świadczy na naszą rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej. Jeśli zdecydują się Państwo na przesłanie do nas wiadomości e-mail lub skorzystają z formularza kontaktowego, dane zawarte w wiadomości mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu usług tych podmiotów.

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować, że:

 • jeżeli wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, przetwarzamy dane osobowe tak długo jak korzystają Państwo ze strony oraz przez okres do jednego roku po jej opuszczeniu,

 • jeżeli napisali do nas Państwo za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, skontaktowali się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak trwa kontakt pomiędzy nami a Państwem. Po jego zakończeniu oraz upływie 3 miesięcy, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób, chyba że dalsze ich przechowywanie będzie uzasadnione,

 • jeżeli odwiedzili Państwo nasz profil w mediach społecznościowych, pozostawili polubienie lub komentarz pod wpisem w ramach mediów społecznościowych lub napisali do nas przez aplikację Messenger, przetwarzamy dane tak długo jak długo istnieje nasz profil w ramach danego portalu społecznościowego, nie dłużej jednak niż przez czas, gdy są Państwo użytkownikami takiego portalu.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na warunkach wynikających z Rozporządzenia, przysługują Państwu prawa do:

 • żądania dostępu do danych osobowych,

 • żądania sprostowania danych osobowych,

 • żądania usunięcia danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • przeniesienia danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

 • w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzamy dane niezgodnie z wymogami RODO.

Nieprzetwarzamy Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanegopodejmowania decyzjiopartegonaprofilowaniu.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Pliki Cookie

W związku z tym, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookie technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookie, oznacza to również podobne do plików cookie technologie. Pliki cookie służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Cookie sesyjne są przechowywane na Państwa urządzeniu w czasie, w którym korzystają Państwo z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony lub aplikacji.

Cookie trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Państwa obecność na stronie z wykorzystywanymi portalami społecznościowymi. Dokładamy starań, aby korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Państwa urządzenia, oprogramowania oraz danych. Dotyczy to również stosowanych przez te podmioty plików cookie.

W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

 

 

Klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego – pobierz plik PDF

 

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).