Nauka i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży

INFORMACJE I ZAPISY POD NUMEREM TEL 798 819 668OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-16.00Nauka i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieżyWychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i bardzo dużym zapotrzebowaniem utworzyliśmy dla Państwa nową usługę. Zachęcając dzieci i młodzież do korzystania z ruchu i dobrej zabawy. Cykliczne zajęcia z podsumowaniem zdobytych umiejętności. Wszystkich uczestników podzielimy na etapy i [...]

Wakacyjne Kursy Pływania 2019

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIATERMINY:I TURNUS - 24.06. - 5.07.II TURNUS - 8.07. - 19.07.III TURNUS - 22.07. - 2.08.        IV TURNUS - 5.08. - 16.08.V TURNUS - 19.08. - 30.08.Zajęcia będą prowadzone codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.( 10 godzin dydaktycznych )KURS BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:16.00 – NAUKA [...]

Wakacyjne Kursy Pływania 2018

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIATERMINY:Turnus I    2 – 13 lipca Turnus II   16 – 27 lipca - została utworzona dodatkowa grupa na naukę pływania dla dzieci, na godz. 15.00Turnus III   30 lipca – 10 sierpniaTurnus IV   13- 27 sierpniaZajęcia będą prowadzone  codziennie z wyjątkiem sobót , niedziel i świąt. ( 10 godzin [...]

FERIE W WODZIE

Gorąco zapraszamy na 10-cio godzinny intensywny kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Pierwsza część kursu zaczyna się w dn. 13-17.02.2017 r. Zapisy i informacje: w kasie pływalni Kapry lub pod nr telefonu (22) 759-52-56Ferie w wodzieProgram pływaniaRegulamin zajęćWarszawa dnia 31.01.2017 r.10 GODZINNY PROGRAM ZAJĘĆ Z PŁYWANIA  CEL GŁÓWNY PROGRAMUHarmonijny [...]

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).