Nauka i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży

INFORMACJE I ZAPISY POD NUMEREM TEL 798 819 668

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-16.00

Nauka i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i bardzo dużym zapotrzebowaniem utworzyliśmy dla Państwa nową usługę. Zachęcając dzieci i młodzież do korzystania z ruchu i dobrej zabawy. Cykliczne zajęcia z podsumowaniem zdobytych umiejętności. Wszystkich uczestników podzielimy na etapy i grupy, w zależności od umiejętności pływackich.

Kijanki – to najmłodsza grupa naszych zajęć ( 5/7 lat)

Cel: oswajanie z wodą, gry i zabawy ,poślizgi, pływanie z przyborami, skoki

Krewetki– Grupa oswojona z wodą.

Celem będzie nauka prostych ruchów pływackich, praca nóg i rąk do stylu grzbietowego i dowolnego.

Kraby– Zajęcia doskonalące poznane wcześniej umiejętności.

Rekiny– Najstarsza grupa na naszych zajęciach. Kolejny etap doskonalący poznane techniki pływackie. Skoki startowe.

W grudniu i czerwcu podsumowanie semestru i zdobytych umiejętności.

Zajęcia będą odbywać się w następujące dni:

Kijanki

1x w tygodniu lub 2x w tygodniu (poniedziałki/środy godzina 16.00)

Krewetki

1x w tygodniu lub 2x w tygodniu (poniedziałki/środy godzina 17.00)

Kraby

1x w tygodniu lub 2x w tygodniu ( wtorek/piątek godzina 17.00)

Rekiny

1x w tygodniu lub 2x w tygodniu ( wtorek/czwartek godzina 18.00)

 

Każdy uczestnik otrzyma czepek 😉

Zapraszamy serdecznie

 

Koszt zajęć to 40zł pojedynczo lub w karnecie.

Wszystkie informacje pod nr telefonu 798 819 668 lub adresem e-mail plywalnia@plywalniakapry.pl

 

Nie może Was zabraknąć!!!

About the Author

By konradmz / Administrator, bbp_keymaster on sie 02, 2021

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).