BASENYAtrakcje na płycie basenu

Basen Sportowy (Pływacki)

Basen przeznaczony nie tylko dla zawodowych pływaków, ale również dla każdego, kto chce nauczyć się pływać oraz dba o swoją formę fizyczną i ceni czynny wypoczynek.

Basen o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,35m do 1,85m z 6 torami pływackimi oraz podnośnikiem fotelikowym dla niepełnosprawnych.

 

DANE TECHNICZNE:

 • Powierzchnia basenu: 312,5m2
 • Objętość niecki: 492m3 (492 000 L)
 • Głębokość: 1,35m – 1,85m
 • Wymiary niecki: 25m x 12,5m
 • Ilość wymiany wody na dobę: ok. 6-7 razy
 • Wydatek wody obiegowej: 138m3 / h
 • Obciążenie: ok. 70 osób / h
 • Temperatura wody: 28oC – 30oC

Basen Rekreacyjny

Basen przeznaczony dla młodszych użytkowników naszej pływalni ale również dla osób rozpoczynających swą przygodę z wodą.

Akwen o kształtach nieregularnych i głębokości maksymalnie do 1,15m z masażami bocznymi, masażami stóp, dwoma biczami wodnymi (wąskim i szerokim) oraz sztuczną rzeką.

 

DANE TECHNICZNE:

 • Powierzchnia basenu: 150m2
 • Objętość niecki: 138m3 (138 000 L)
 • Głębokość: max. 1,15m
 • Wymiary niecki: nieregularne
 • Ilość wymiany wody na dobę: ok. 34 razy
 • Wydatek wody obiegowej: 195m3 / h
 • Obciążenie: ok. 50 osób / h
 • Temperatura wody: 29oC – 32,5oC

Basen dla dzieci – Brodzik

Basen wyłączenie dla naszych najmłodszych Klientów. Brodzik to idealne miejsce dla dzieci.

Basen o wymiarach 4m x 3,5m i głębokości maksymalnie do 0,6m ze wspaniałą zjeżdżalnią w kształcie „słonika”.

 

DANE TECHNICZNE:

 • Powierzchnia basenu: 13,75m2
 • Objętość niecki: 4,5m3 (4 500 L)
 • Głębokość: max. 0,6m
 • Wymiary niecki: 4m x 3,5m
 • Ilość wymiany wody na dobę: ok. 48 razy
 • Wydatek wody obiegowej: 10m3 / h
 • Obciążenie: ok. 10 osób / h
 • Temperatura wody: 31oC – 33oC

Wanny z hydromasażem – Whirpoole

Whirpoole to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie relaks i wygodę.

Wanna składa się z siedmiu dysz wodnych rozłożonych równomiernie oraz siedemdziesiąt małych dysz, które wytwarzają „bąbelki” poprzez pompy powietrzne

 

DANE TECHNICZNE:

 • Powierzchnia basenu: ok. 5m2
 • Objętość niecki: 1,3m3 (1 300 L)
 • Głębokość: ok. 1m
 • Wymiary niecki: okrąg o średnicy 2,26m
 • Ilość wymiany wody na godzinę: ok. 18 razy
 • Wydatek wody obiegowej: 18m3 / h
 • Obciążenie: ok. 12 osób / h
 • Temperatura wody: 34oC – 36oC

SAUNAFińska

Zapraszamy do korzystania z saun fińskich w naszym obiekcie.

Sauna fińska jest pomieszczeniem wyłożonym w całości drewnem.  Wysokiej jakości piece nagrzewają pomieszczenie do temperatury 80-105°C, a kamienie umieszczone na szczycie pieca i odpowiednio polewane (chochelką) zapewniają wytwarzanie pary, a przez to chwilową wilgotność rzędu 25%.

Cena za pobyty w saunie jest wliczona w cenę biletu !!!

ZJEŻDŻALNIEwodna rynnowa

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie zjeżdżalnie.

Jedną pontonową, której dodatkową atrakcję stanowi wielobarwne oświetlenie z efektami multimedialnymi w jej wnętrzu oraz tzw. rożek na trasie zjazdu, który wprawia pontony w ruch wahadłowy.
Drugą tradycyjną z przezroczystym fragmentem, dzięki któremu osoba zjeżdżająca będzie mogła zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz pływalni i będzie miała wrażenie „wypadania” ze ślizgu.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).