Bardzo ważna rolę w życiu naszej  pływalni pełni  działalność  dydaktyczna związana z nauką pływania  ratownictwem wodnym, nurkowaniem, edukacją specjalistów w dziedzinie nauki pływania (zajęcia dydaktyczne ze studentami, praktyki pedagogiczne, kursy itp.) 

Kadrę pedagogiczną stanowią w większości absolwenci AWF i WSKFiT  posiadający  uprawnienia trenerskie lub instruktorskie z pływania  oraz wieloletni staż  pracy . Nadzorem  pedagogicznym i dydaktycznym  oraz  organizacją zajęć zajmuje się bezpośrednio dyrektor pływalni.

Naszą działalność edukacyjna prowadzimy w następującym zakresie:

 • Indywidualna i grupowa nauka i doskonalenie pływania w 6 szkółkach pływackich z których korzysta około 400 osób tygodniowo
 • Zajęcia dydaktyczne ze studentami WSKFiT oraz kursy instruktorskie  , nurkowe i ratownictwa wodnego i praktyki pedagogiczne
 • Nauki pływania dla szkół podstawowych  w ramach programu  dla kl III  szkół pruszkowskich finansowany przez Urząd Miejski  , programu Ministerstwa Sportu „ Umiem pływać” dla szkół z powiatu pruszkowskiego oraz z  grupami  z Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego , które same opłacają lekcje pływania. Tygodniowo z naszych usług korzysta około 2500 dzieci i młodzieży z 35 szkół pruszkowskich (94 godz.) i powiatu pruszkowskiego (40 godz.) 
 • Treningi pływackie w sekcji UKS KAPRY
 • Edukacja uczestników kąpieli na pływalni i kąpielisku na temat bezpieczeństwa sanitarnego i kąpieli oraz zasad zachowania się w saunie.

WYKAZ SZKÓŁEK I INSTRUKTORÓWUPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

Lp.SZKÓŁKATERMINY 
1.ROKKEL
Trener mgr Robert Kwiatkowski Tel.604 498 902
poniedziałek, środa, piątek
rekreacyjny 17.00-18.00 nauka
sportowy 18.00-20 doskonalenie
dzieci i młodzież, dorośli
+indywidualne
2."WODNIK"
Michał Baksalerski tel. 507 172 749
soboty
rekreacyjny 8.00-10.00
sportowy 10.00-12.00
dzieci i młodzież, dorośli
+indywidualne
3.Akademia Techniki Pływania
Rafał Grochocki tel. 511 043 821
poniedziałek
sportowy 8.00-19.00
środa
sportowy 19.00-20.00
czwartek
rekreacja 19.00-20.00
sobota
rekreacja 14.00-16.00
sportowy 16.00-18.00
dzieci i młodzież
+indywidualne
4.SPORT SWIM
tel. 505 018 589
poniedziałek, środa, piątek
rekreacyjny 18.00-20.00 nauka
dzieci
+indywidualne
5.S-Line
tel. 502 539 861 i 609 810 620
niedziela
rekreacyjny 16.30-19.00 nauka
sportowy 16.30-20.00 doskonalenie
dzieci
6.OMEGA DIVING
Tomasz Tulicki
tel. 660 067 107
poniedziałek, piątek
sportowy 20.00-21.00
nurkowanie
7.ACTIVE SPORT
Instruktor mgr Marta Kryszczuk
tel. 506 192 444
środa
rekreacyjny 18.00-19.00
sportowy 17.00-18.00
niedziela
rekreacyjny 9.00-15.00
sportowy 9.00-13.00
Niemowlęta od 3 miesiąca życia,
dzieci i młodzież
8.Akademia Zdrowia
instruktor mgr Wojciech Kaźmierczak tel. 609 101 313
wtorek
rekreacyjny 18.00-19.00 nauka
sportowy 19.00-20.00 doskonalenie
czwartek
sportowy 17.00-20.00 pływ. sportowe
sobota
rekreacyjny 10.00-13.00 nauka
sportowy 13.00-16.00 pływ. sportowe
dzieci - od 5 lat i młodzież, dorośli
+indywidualne (dzieci od 3 lat)
9.ULISSES
trener mgr Przemysław Pruszkowski tel. 600 226 806
wtorek
rekreacyjny 17.00-18.00, 19.00-20.00
sportowy 18.00-19.00, 20.00-21.00
czwartek
rekreacyjny 17.00-19.00 nauka
sportowy 19.00-20.00 doskonalenie
dzieci
+indywidualne
10.Szkoła pływania i treningu Marcin Grzejda
Marcin Grzejda - Trener Kadry Narodowej
tel. 793-048-766
fb//Szkoła Pływania i Treningu
od poniedziałku do sobotyNauka, doskonalenie, trening pływacki i triathlon.
Zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
11.Centrum Nurkowe Divemania
tel. 696 440 010
Środa, czwartek
Sportowy 20:00-21:00
nurkowanie dla dzieci od 8 lat
- kursy nurkowania dla dorosłych i młodzieży
- kursy grupowe i indywidualne
- doskonalenie umiejętności
12.Syrenia Przygoda
Aleksandra Sęk tel. 694 963 184
Sobota
Sportowy 10:00-11:00
13.Diving Extreme
tel. 501 622 545
nurkowanie
14.Let's Swim
tel. 509 189 669, martasokal@wp.pl
pływanie dzieci i niemowląt
15.Sky Swim Academy
Maciej Jamroz tel. 782 097 697
16.Swim Progres
Konrad Tchórzewski tel. 508 186 295, Swimprogres@gmail.com

LISTA TRENERÓW I INSTRUKTORÓWPROWADZĄCYCH INDYWIDUALNE LEKCJE PŁYWANIA

 • Aneta Wikłacz tel. 572 537 181
 • Michał Baksalerski tel. 507 172 749
 • Rafał Wiśniewski tel. 512 133 903
 • Jarosław Waszczuk tel. 606 716 628
 • Dariusz Badach tel. 605 896 220
 • Agnieszka Zatorska tel. 731 329 517
 • Ariel Wawer tel. 510 563 121
 • Agnieszka Zielińska tel. 503 957 935
 • Patrycja Najmark tel. 600 017 047
 • Dariusz Miroszewski tel. 694 493 677
 • Waldemar Nacewicz tel. 530 524 376
 • Artur Samorek tel. 502 958 276
 • Andrzej Włosłowski tel. 501 027 198
 • Katarzyna Pachura tel. 519 892 250
 • Krzysztof Olborski tel. 511 330 029
 • Marcin Grzejda tel. 793 048 766
 • Mikołaj Kaźmierczak tel. 722 303 285
 • Rafał Grochocki tel. 511 043 821
 • Robert Kwiatkowski tel. 604 498 902
 • Wojciech Kaźmierczak tel. 609 101 313
 • Przemysław Pruszkowski tel. 600 226 806
 • Daria Kantorska tel. 787 350 550
 • Maciej Jamroz tel. 782 097 697
 • Konrad Tchórzewski tel. 508 186 295

UKS KAPRY ARMEXIM PRUSZKÓW – tel. 505 018 589

GABINETY REHABILITACJI I MASAŻU – Adam Skowroński 881 327 792, Tomasz Deput 791 690 347

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: administracja@plywalniakapry.pl 

lub pod numerami  tel. 22/759-52-56, 22/759-52-57 

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).