WYKAZ SZKÓŁEK I INSTRUKTORÓWUPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

Lp.SZKÓŁKATERMINY 
1.ROKKEL
Trener mgr Robert Kwiatkowski Tel.604 498 902
Poniedziałki/Środy/PiątkiNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież, dorośli +indywidualne)
2."WODNIK"
Michał Baksalerski tel. 507 172 749
SobotyNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież, dorośli +indywidualne)
3.Akademia Techniki Pływania
Rafał Grochocki tel. 511 043 821
Poniedziałek/Wtorki/Środy/SobotyNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież, dorośli +indywidualne)
4.SPORT SWIM
tel. 505 018 589
Poniedziałki/Środy/PiątkiNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież)
5.Rafis
tel. 502 539 861 i 609 810 620
NiedzielaNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież)
6.ACTIVE SPORT
Instruktor mgr Marta Kryszczuk
tel. 506 192 444
Wtorki/NiedzieleNauka i doskonalenie pływania (niemowlęta od 3 miesiąca życia, dzieci i młodzież)
7.Akademia Zdrowia
instruktor mgr Wojciech Kaźmierczak tel. 609 101 313
wtorek/Czwartek/SobotaNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież, dorośli +indywidualne)
8.ULISSES
trener mgr Przemysław Pruszkowski tel. 600 226 806
Wtorki/CzwartkiNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież, dorośli +indywidualne), dorośli +indywidualne)
9.Szkoła pływania i treningu Marcin Grzejda
Marcin Grzejda - Trener Kadry Narodowej
tel. 793-048-766
fb//Szkoła Pływania i Treningu
od poniedziałku do sobotyNauka, doskonalenie, trening pływacki i triathlon.
Zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
10.Fit Fortuna
Agnieszka Zatorska, 731 329 517
Wtorki/CzwartkiNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież, dorośli +indywidualne)
11.Diving Extreme
Adam Wysoczański, tel. 501 622 545
Nurki
12.Let's Swim
Marta Sokal-Ziółkowska tel. 509 189 669, martasokal@wp.pl
Nauka i doskonalenie pływania (niemowlęta od 3 miesiąca życia, dzieci)
13.Sky Swim Academy
Maciej Jamroz tel. 782 097 697
Poniedziałek/Wtorek/Piątek/SobotaNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież, dorośli +indywidualne)
14.Swim Progres
Konrad Tchórzewski tel. 508 186 295, Swimprogres@gmail.com
Wtorek/CzwartekNauka i doskonalenie pływania (dzieci i młodzież, dorośli)

LISTA TRENERÓW I INSTRUKTORÓWPROWADZĄCYCH INDYWIDUALNE LEKCJE PŁYWANIA

 • Ariel Wawer tel. 510 563 121
 • Michał Baksalerski tel. 507 172 749
 • Rafał Wiśniewski tel. 512 133 903
 • Paweł Samorek tel. 698 227 436
 • Jarosław Waszczuk tel. 606 716 628
 • Dariusz Badach tel. 605 896 220
 • Agnieszka Zatorska tel. 731 329 517
 • Agnieszka Zielińska tel. 503 957 935
 • Dariusz Miroszewski tel. 694 493 677
 • Waldemar Nacewicz tel. 530 524 376
 • Artur Samorek tel. 502 958 276
 • Krzysztof Olborski tel. 511 330 029
 • Marcin Grzejda tel. 793 048 766
 • Mikołaj Kaźmierczak tel. 722 303 285
 • Rafał Grochocki tel. 511 043 821
 • Robert Kwiatkowski tel. 604 498 902
 • Wojciech Kaźmierczak tel. 609 101 313
 • Przemysław Pruszkowski tel. 600 226 806
 • Daria Kantorska tel. 787 350 550
 • Maciej Jamroz tel. 782 097 697
 • Konrad Tchórzewski tel. 508 186 295
 • Monika Smuga (nauka pływania dzieci z dysfunkcjami ) tel. 503 931 960
 • Wojciech Kazimierczak Junior – 722 303 240

UKS KAPRY ARMEXIM PRUSZKÓW – tel. 505 018 589

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: administracja@plywalniakapry.pl 

lub pod numerami  tel. 22/759-52-56, 22/759-52-57 

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).