WYKAZ SZKÓŁEK I INSTRUKTORÓWUPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

Lp.SZKÓŁKATERMINY 
1.ROKKEL
Trener mgr Robert Kwiatkowski Tel.604 498 902
poniedziałek, środa, piątek
rekreacyjny 17.00-18.00 nauka
sportowy 18.00-20 doskonalenie
dzieci i młodzież, dorośli
+indywidualne
2.Akademia Techniki Pływania
Rafał Grochocki tel. 511 043 821
soboty
rekreacyjny 13.00-16.00 nauka
sportowy 16.00-17.00 doskonalenie
dzieci i młodzież
+indywidualne
3.SPORT SWIM
tel. 505 018 589
poniedziałek, środa, piątek
rekreacyjny 18.00-20.00 nauka
dzieci
+indywidualne
4.S-Line
tel. 502 539 861 i 609 810 620
sobota, niedziela
rekreacyjny 17.00-19.00 nauka
sportowy 17.00-20.00 doskonalenie
dzieci
5.WOPR
instruktor mgr Mariusz Kiełbus
tel. 693 853 111
wtorek, piątek
sportowy 17.00-18.00
dzieci i młodzież
+ratownictwo
+nurkowanie
6.ACTIVE SPORT
Marta Kryszczuk
tel. 506 192 444
środa
rekreacyjny 18.00-19.00
sportowy 17.00-18.00
niedziela
rekreacyjny 10.00-14.00
dzieci od 3 lat
7.Akademia Zdrowia
instruktor mgr Wojciech Kaźmierczak tel. 609 101 313
wtorek
rekreacyjny 18.00-19.00 nauka
sportowy 19.00-20.00 doskonalenie
czwartek
sportowy 17.00-20.00 pływ. sportowe
sobota
rekreacyjny 10.00-13.00 nauka
sportowy 13.00-16.00 pływ. sportowe
dzieci - od 5 lat i młodzież, dorośli
+indywidualne (dzieci od 3 lat)
8.ULISSES
trener mgr Przemysław Pruszkowski tel. 600 226 806
wtorek
rekreacyjny 17.00-18.00, 19.00-20.00
sportowy 18.00-19.00, 20.00-21.00
czwartek
rekreacyjny 17.00-19.00 nauka
sportowy 19.00-20.00 doskonalenie
dzieci
+indywidualne
9.Szkoła pływania i treningu Marcin Grzejda
Marcin Grzejda tel. 793-048-766,
wtorek 17:00-20:15
zajęcia indywidualne
wtorek 20:15-21:15
nauka + doskonalenie + trening dorośli
czwartek 17:00-19:30
zajęcia indywidualne
czwartek 19:30-20:15
nauka + doskonalenie dzieci i młodzież
czwartek 20:15-21:15
nauka + doskonalenie + trening dorośli
sobota 10:00-17:00
zajęcia indywidualne, nauka + doskonalenie + trening
dzieci, młodzież, dorośli
+indywidualne

WYKAZ POZOSTAŁYCH INSTRUKTORÓW UPOWAŻNIONYCHDO PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH LEKCJI NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

  • Aneta Wikłacz tel. 572 537 181
  • Jarosław Waszczuk tel. 606 716 628
  • Dariusz Badach tel. 605 896 220
  • Marek Śliwiński tel. 604 514 291
  • Agnieszka Zatorska tel. 731 329 517
  • Ariel Wawer tel. 510 563 121
  • Agnieszka Zielińska tel. 503 957 935
  • Rafał Wiśniewski tel. 512 133 903
  • Michał Baksalerski tel. 507 172 749

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Z POWODU PRZERWY TECHNICZNEJ,
W DNIU 24.02.2020 r.
W GODZINACH 6.30-12.00

PŁYWALNIA BĘDZIE NIECZYNNA