Przetarg na utrzymanie czystości – 2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiInformacja z otwarcia ofertPliki do pobrania PN-1-2018-SIWZPOBIERZPN-1-2018-umowaPOBIERZPN-1-2018-zalacznik-1-ofertaPOBIERZPN-1-2018-zalacznik-2POBIERZPN-1-2018-zalacznik-3POBIERZPN-1-2018-zalacznik-APOBIERZPN-1-2018-zalacznik-BPOBIERZPN-1-2018-zalacznik-CPOBIERZ

Przetarg na utrzymanie czystości – 2017 r.

Aktualizacja: 18.12.2017 r.Ogłoszenie o podpisaniu umowyInformacja z otwarcia ofertPliki do pobrania Plik do pobrania: PN.1.2017-grupa-kapitalowa.docSIWZPOBIERZPN.1.2017 umowaPOBIERZPN.1.2017 załącznik 1 ofertaPOBIERZPN.1.2017 załącznik 2POBIERZPN.1.2017 załącznik 3POBIERZPN.1.2017 załącznik APOBIERZPN.1.2017 załącznik BPOBIERZPN.1.2017 załącznik CPOBIERZPN.1.2017 zobowiązanie innego podmiotuPOBIERZ

Przetarg na ochronę obiektu – 2017 r.

Informacja o unieważnieniuPliki do pobraniaZO.2.2017 formularz cenowo ofertowy część 1POBIERZZO.2.2017 formularz cenowo ofertowy część 2POBIERZZO.2.2017 ochrona umowa część 1POBIERZZO.2.2017 ochrona umowa część 2POBIERZ ZO.2.2017 ochrona załącznik APOBIERZ ZO.2.2017 załącznik 2 część 1POBIERZ ZO.2.2017 załącznik 2 część 2POBIERZ ZO.2.2017 załącznik 3 część 2POBIERZ

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).