Mikołajkowe Zawody Pływackie 2018

MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWAPana Pawła Makucha SOBOTA 8 GRUDNIA 2018 GODZ. 16:00 – 18:30ProgramRegulaminFormularz ZgłoszeniowyPROGRAM16.00  OTWARCIE ZAWODÓWBASEN REKREACYJNY                                           16.15        12,5 m  stylem dowolnym - rocznik 2013  i młodsi16.25        25m stylem dowolnym - rocznik 201216.35        tor przeszkód - rocznik 2012-201316.50        konkurencje sprawnościowe - rocznik 2012-201317.10       wręczenie nagródBASEN SPORTOWY17.20       25m stylem dowolnym - [...]

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka 2018

Program ZawodówBasen rekreacyjnyzawody dla najmłodszychGodz. 14.30 - 15.4525m stylem dowolnym - rocznik 2011, 2012, 2013 i młodsiKonkurencje zabawowe - rocznik 2011, 2012, 2013 i młodsiBasen sportowyStart - godz. 16.00 - 17.001. 25m stylem dowolnymRocznik 2009 - 2010 Rocznik 2007 - 2008Rocznik 2006 - 2005Rocznik 2004 - 2003Rocznik 2002 i starsi2. Tor przeszkód - kategoria wiekowa [...]

Mikołajkowe Zawody Pływackie 2017

Program ZawodówBasen rekreacyjnygodz. 15.00 – 15.45 25m stylem dowolnym – rocznik 2011, 2012, 2013 i młodsiTor przeszkód – rocznik 2011, 2012 i młodsiWyławianie skarbów – rocznik 2011, 2012 i młodsiBasen sportowygodz. 15.45 – 16.30 1. 25 m stylem dowolnymRoczniki:2010200920082007200620052004 – 20032002 i starsi 2. Tor przeszkód - kategoria wiekowa  open – 16.40 3. slalom kajakowy [...]

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka 2017

Program ZawodówBasen rekreacyjnyzawody dla najmłodszychGodz. 15.00 - rocznik 2011 i młodsi25m stylem dowolnymTor przeszkódWyławianie skarbówBasen sportowyStart - godz. 15.30 Rocznik 2010 i młodsi - 25m stylem dowolnym Rocznik 2009 i młodsi - 50m stylem zmiennym Rocznik 2008 - 50m stylem zmiennym Rocznik 2007 - 50m stylem zmiennym Rocznik 2005/2006 - 50m stylem dowolnym Rocznik 2005/2006 [...]

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).