Otwarcie sezonu kajakowego 2017

Regulamin Wypożyczalni Kajakóww Parku Potulickich

 1. KAJAKI WYPOŻYCZAMY BEZPŁATNIE.
 2. CZAS WYPOŻYCZENIA – 1 GODZ.
 3. JEDNA OSOBA MOŻE WYPOŻYCZYĆ JEDEN KAJAK NA PODSTAWIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, PRAWO JAZDY), ORAZ ZOBOWIĄZANA JEST DO PODPISANIA STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA.
 4. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.
 5. NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE OSOBY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
 6. OSOBY NIELETNIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO TYLKO POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.
 7. WYPOŻYCZAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA STANU WYPOŻYCZANEGO SPRZĘTU POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM  ORAZ PRZEKAZANIA EWENTUALNYCH UWAG WYDAJĄCEMU SPRZĘT.
 8. KAŻDY UŻYTKOWNIK KAJAKA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAŁOŻENIA I PŁYWANIA W KAMIZELCE ASEKURACYJNEJ.
 9. SPRZĘT ZWRACANY DO WYPOŻYCZALNI POWINIEN BYĆ W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM PONOWNE WYPOŻYCZENIE.
 10. UŻYTKOWNIKOWI SPRZĘTU ZABRANIA SIĘ :
 • KĄPIELI PODCZAS PŁYWANIA KAJAKIEM
 • STAWANIA W KAJAKU I NA BURCIE, KUCANIA
 • WĘDKOWANIA
 • ODSTĘPOWANIA KAJAKU INNYM OSOBOM
 1. WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ ROZWIĄZYWANE POLUBOWNIE. W PRZYPADKU BRAKU POROZUMIENIA, SPRAWY SPORNE BĘDZIE ROZSTRZYGAŁ SĄD.

ORGANIZATOR

TEL. KONTAKTOWY  +48 512 098 524

Własnością wypożyczalni jest Urząd Miejski w Pruszkowie, a nadzór nad nią pełni Miejska Pływalnia KAPRY

About the Author

By konradmz / Administrator, bbp_keymaster on Maj 31, 2017