Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

Miejskiej krytej Pływalni „KAPRY”

 

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia:

- roboty budowlane
- dostawy
- usługi

Przewidywany tryb /
Inna procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia /netto/Przewidywany termin wszczęcia postępowania /kwartał/
1.Utrzymanie w czystości Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie
usługi
przetarg nieograniczony
390.000,00
IV

Zapraszamy do kontaktu