Przerwa Technologiczna 2016 / 2017

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PRAC WYKONANYCH
W PRZERWIE TECHNOLOGICZNEJ
( 22.12.16- 6.01.17 )

 1. Spuszczanie wody ze wszystkich niecek
 2. Płukanie i zachlorowanie filtrów
 3. Czyszczenie , odkażanie i naprawa zbiorników zapasowych -KP
 4. Czyszczenie i naprawa niecek
 5. Wymiana filtrów kieszeniowych w centralach klimatyzacyjnych , oraz częściowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych
 6. Wymiana oświetlenia podwodnego
 7. Wymiana luster i suszarek na korytarzach
 8. Wymiana skrzynek rozprężnych w kanałach wentylacyjnych
 9. Napełnianie zbiorników na kwas , koagulant i solankę
 10. Napełnianie obiegów i niecek basenowych , włączanie uzdatniania wody , doprowadzenie do zadanych parametrów
 11. Wymiana zaworów zwrotnych
 12. Czyszczenie filtrów w kotłowni
 13. Wymiana oświetlenia na płycie basenu i w pomieszczeniach na lampy ledowe
 14. Wymiana płytek przy saunach i między saunami
 15. Wymiana sufitów podwieszanych w natryskowniach
 16. Wymiana kanału wentylacyjnego
 17. Wymiana filtra brodzika
 18. Czyszczenie nagrzewnic
 19. Wymiana kabin w przebieralniach
 20. Naprawa ścian , malowanie ( powierzchnia około 700 m2 )
 21. Modernizacja systemu kasowego
 22. Sprzątanie i dezynfekcja całego obiektu
 23. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników pływalni
 24. Przygotowanie organizacyjne pływalni do funkcjonowania w roku 2017

Jednocześnie informujemy , że wybierając powyższy termin przerwy remontowej  (zgodnie z wymogiem technologicznym – raz w roku )  wzięliśmy pod uwagę okres najmniejszej frekwencji  na pływalni oraz możliwości dyspozycyjne firm serwisowych.

About the Author

By konradmz / Administrator, bbp_keymaster on sty 07, 2017

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).