12 Mikołajki na Kapry

10 grudnia 2017 r. w godzinach 15:00 – 18:00 na Pływalni KAPRY odbyły się już 12 Mikołajkowe Zawody Pływackie pod honorowym patronatem Prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego i patronatem medialnym Głosu Pruszkowa oraz Telewizji Kablowej.

W tym roku w zawodach uczestniczyła rekordowa liczba dzieci bo około 100, a także imponująca liczba rodziców na czele, UWAGA! ze wspaniałą aktorką Małgorzatą Sochą.

Zawody zostały podzielone na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy, to jest dzieci w wieku do lat 6, wzięły udział w konkurencjach i zabawach, takich jak przepłynięcie 25m stylem dowolnym, „pływanie z przeszkodami” oraz w niezwykle ekscytującej rozgrywce polegającej na „wyławianiu skarbów”.

W drugiej części zawodów dzieci konkurowały ze sobą w wyścigach na dystansie 25m stylem dowolnym w każdej  kategorii wiekowej, następnie zawodnicy wzięli udział w konkurencji polegającej na pływaniu z przeszkodami.

Nie zabrakło też nagród, które zostały wręczone przez dyrektora pływalni KAPRY, Prezesa Towarzystwa „Komorowianie”, a także Prezesa Stowarzyszenia Trenerów Kajakarstwa.

Fundatorami Nagród byli:Dyrektor pływalni KAPRY,Towarzystwo „Komorowianie”,Stowarzyszenie Trenerów Kajakarstwa,Weending Shop – automaty,Prezes Klubu Sportowego „Ulisses”,Prezes Klubu Pływackiego „S-Line”,Prezes Klubu Nurkowego „Diving Extreme”,Szkółka Pływacka „ROKEL”.

Organizacją zawodów zajęła się dyrekcja pływalni KAPRY, natomiast o oprawę medialną zadbał Pan Wojciech Pośpiech, Pan Tomasz Malczyk oraz Telewizja Kablowa Pruszków.

About the Author

By konradmz / Administrator, bbp_keymaster on grudzień 16, 2017

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).